KURUMSAL KİMLİK

Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması, Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulmuştur. Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil etmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri, logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgelemektedir. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılının bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kurulmaktadır. Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri, Türkiye Yüzyılı İddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunması sağlanmıştır.

Kurumsal Kimlik