Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek

Açıklama

Afet sürecinde ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzluk ve bozuklukların önlenmesi, birey, grup, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması, afetlerden etkilenenlerin gündelik yaşama geri dönmesi sürecinde kendi kapasitelerini fark etmelerinin ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma becerilerinin arttırılması, yardım çalışanlarının desteklenmesini içeren, afet sürecinin her aşamasında yürütülen çalışmaları kapsayan multidisipliner hizmetler bütünüdür.

Vizyon

Bu hizmetin amacı, afet ve acil durumlardan etkilenen toplum, aile ve bireylerin psikososyal iyilik halini arttırmak, travmaya maruz kalmayı azaltmak amacıyla Türkiye’de ve dünyada toplumsal travmalar sonrası model alınan bir psikososyal destek hizmeti sunmaktır. Afetten etkilenenlere birey, aile ve toplum düzeyinde farklı müdahale yöntemleri ile ihtiyaç kaynak tespiti, psikolojik ilk yardım, psikoeğitim, toplum katılımı, bireysel görüşme, grup çalışması ve sosyal iyileştirme etkinlikleri ile yaşanılan sürecin psikolojik olarak anlamlandırılması, baş etme yöntemlerinin harekete geçirilmesi yoluyla ile hayatın normale dönmesi amacıyla psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman ve sosyologlardan oluşan ekipler aracılığıyla sağlanmaktadır.

MEDYA

01.01.2023 Referans

Ulusal düzey psikososyal destek çalışma grubu planı 2018 yılında, yerel düzey psikososyal destek çalışma grubu planı 2022 yılında güncellenmiş olup 2023 yılında tekrar güncellenmesi hedeflenmektedir.

01.01.2015 Referans

Ulusal düzey Psikososyal Destek Çalışma Grubu Planı

01.01.2015 Referans

Yerel Düzey Psikososyal Destek Çalışma Grubu Planı

03.01.2014 Referans

Türkiye Afet Müdahale Planı

18.12.2013 Referans

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği