Aile Sosyal Destek Programı (Asdep)

Açıklama

ASDEP ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal hizmet alanında yeni bir vizyon geliştirmiş, bugüne kadar yürütülen talep odaklı hizmetlerin yanı sıra arz odaklı hizmet sunumunda önemli bir yol kat etmiştir. ASDEP programı Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. ASDEP ile artık ihtiyaç sahibi haneler başta olmak üzere tüm hanelere ziyaretler gerçekleştirilmekte aileye aile içinde destek verilmesi sağlanmaktadır.

Vizyon

ASDEP ile artık ihtiyaç sahibi haneler başta olmak üzere tüm hanelere ziyaretler gerçekleştirilmekte ve aileye aile içinde destek verilmesi sağlanmaktadır. ASDEP ile nihai olarak vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirilmesi, kendilerine yeter hale getirilmesi ile bu kapsamda aile yapısının ve değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

MEDYA

29.08.2022 Referans

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yapılan sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesi amacıyla “Ulusal Ziyaret Programı” kapsamında hane ziyaretlerine hız kazandırılmış ve vatandaşlarımızın sosyal hizmet ve sosyal yardımlara daha hızlı erişebilmesi için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de yapılmıştır.

01.01.2020 Referans

1000 ASDEP personeli daha istihdam edilmiştir.

01.01.2019 Referans

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF arasında yapılan protokol çerçevesinde belirli bir yöntem ile seçilen ASDEP Görevlileri ve meslek elemanlarından oluşan toplam 600 kişiye eğitim verilmiştir.

01.01.2017 Referans

Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında 1500 personel alınmış, eğitimlerden geçirilmiş ve program olarak ülke geneline yaygınlaştırılmıştır.

01.01.2015 Referans

Söz konusu proje ile 4 ilde (Ankara-Altındağ, Sakarya, Rize, Kırıkkale) pilot çalışma yapılmıştır.

01.01.2012 Referans

Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla “Aile Sosyal Destek Projesi” 2 ilde (Karabük, Kırıkkale) pilot proje olarak başlatılmıştır.

05.11.2008 Referans

Aile Şurası “Aile Destek Hizmetleri” teması ile gerçekleştirilmiştir.