Ay Araştırma Programı Projesi (AYAP)

Açıklama

Milli Uzay Programı (MUP) hedefleri arasında yer alan, Ay Görevi hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak ilk aşamada milli imkanlarla geliştirilen uzay aracımızın, yine milli olarak geliştirilen hibrit itki sistemi ateşlemesi ile Dünya yörüngesinden Ay yörüngesine gönderilmesini ve Ay yüzeyine sert iniş yaptırılmasını kapsamaktadır. Projenin ikinci aşaması ise yine milli imkanlarımız ile geliştirilecek olan uzay aracımızın, kendi fırlatma aracımız ile gönderilmesini ve Ay yüzeyine yumuşak iniş gerçekleştirilmesini ve ayrıca bir gezen araç görevini kapsamaktadır.

Vizyon

Proje kapsamında, milli olarak geliştirilip kullanılacak itki sistemi dahil birçok ürün ve alt sisteme de uzay tarihçesi kazandırılarak ticari fayda sağlanmasının önü açılacaktır.

MEDYA

15.12.2021 Referans

Ay Araştırma Programı Projesi (AYAP)

Projenin gerçekleştirilmesi için uzay aracı ve alt sistemleri, hibrit itki sistemine ve yer kesimi kapsamında kurulması planlanan yer istasyonuna yönelik özgün tasarımlar gerçekleştirilecektir. Uzay aracının belirlenen görevlerini yerine getirebilecek, komuta, kontrol ve veri alışverişi için gerekli işlevleri yerine getirebilecek kabiliyet ve nitelikte yerli yazılımlar geliştirilecektir. Ayrıca, Uzay aracında çeşitli ölçüm ve bilimsel faaliyetler amacıyla kullanılmak üzere görev yükleri de yer alacaktır. Proje nezdinde çalışmalar Türkiye’de sürdürülmektedir. Uzay aracının tasarım ve test faaliyetleri Ankara’da, hibrit itki sisteminin tasarım ve test faaliyetleri ise İstanbul ve Sinop’ta gerçekleştirilmektedir. Proje’nin 1. aşamasında fırlatma faaliyeti yurt dışı tedarik ile karşılanacak olup yurt dışında gerçekleştirilecektir. Projenin 1. aşaması TÜBİTAK 1007 programı kapsamında gerçekleştirilmekte olup, Türkiye Uzay Ajansı Müşteri Kurum durumundadır. Tübitak Uzay Araştırmaları Destek Grubu (UZAG) proje yöneticisi, Uzay aracı çalışmalarını gerçekleştiren Tübitak UZAY ve hibrit itki sistemi çalışmalarını gerçekleştiren DeltaV proje yürütücüsü konumunda bulunmaktadır.