Biz Bir Takımız Projesi

Açıklama

Biz Bir Takımız projesi, farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen, sınırlı imkâna sahip gençleri spor ve farkındalık eğitimleriyle destekleyerek, toplumsal ön yargıların kırılmasını ve uzlaşı kültürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje ile farklı sosyokültürel arka plana sahip gençlerin spor yoluyla bir araya getirilerek, toplumda farklı kültürler arasında karşılıklı saygı ve güven ortamının oluşturulmasına katkı sağlanması, gençlerin kendini ve karşısındakini tanıyarak güçlendirilmesi ve birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. 14 hafta boyunca haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimlerinin ardından farklı bir şehirde bir araya gelecekleri ortak bir tanışma ve etkinlik kampından oluşmaktadır. Daha sonra talep eden öğrenciler ile iller arası ziyaretler de gerçekleştirilebilecektir.

Vizyon

Biz Bir Takımız projesi, farklı sosyokültürel yapılardan gelen gençleri spor ve sosyal uyum eğitimleri ile destekleyerek toplumsal önyargıların kırılmasını ve uzlaşı kültürüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Farklı sosyokültürel arka plandan gelen gençlerin deneyimledikleri olası travmaları anlamlandırma ve başa çıkma süreçlerine katkıda bulunarak gençler arasında iletişim, saygı ve güven ortamının tesis edilmesine katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

MEDYA

19.06.2022 Referans

Ortak Yaz Organizasyonu

16.06.2022 Referans

İller Arası Ziyaret

08.01.2022 Referans

14 Haftalık Spor Yoluyla Sosyal Uyum Eğitimlerinin Başlaması