Çalışan ve Üreten Gençler Programı

Açıklama

Gençlerin, kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak üzere T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen “Çalışan ve Üreten Gençler Programının” yürütülmesi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarının geliştirdiği yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin esasları kapsar.

Vizyon

Bölgesel kalkınma anlayışımız iki öncelikle uygulanmaktadır; bir yandan tüm illerimizin, ilçelerimizin, bölgelerimizin rekabet güçlerini geliştirerek ulusal ekonomiye katkılarını artırmak, diğer yandan da bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak topyekûn kalkınmış bir Türkiye inşa edilmesi hedeflenmektedir.

28.04.2021 Referans

Çalışan ve Üreten Gençler Programı