Çay Fabrikası Yapımı

Açıklama

Hasat edildikten itibaren 24 saat içerisinde işlenmesi gereken ürün olan yaş çayın, aynı süratle yarı mamul ürüne dönüştürülerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılmasının en önemli şartı ve gerekli üretim proseslerinin ayağı; yaş çay işleme kapasitesinin artırılmasıdır. Bu şartın gerçekleşmesi de ancak yeni fabrikaların yapılmasıyla mümkün olmaktadır.

Vizyon

Yapılan yeni fabrikalar neticesinde kısa sürede kaliteli kuru çay üretimi ve bölgede üretilen yaş çayın maksimum düzeyde işlenmesi anlamına gelmektedir. Özel firmalar tarafından da makro üretim planlamalarının yapıldığı çay sektörü içerisinde, regülasyon görevi üstlenen teşekkülümüzün bu alanda yaptığı projeler, çayın geleceğinde yapılan en önemli yatırımlar olarak değerlendirilmektedir.

MEDYA

01.01.2022 Referans

Çamlıhemşin Çay Fabrikası

01.01.2017 Referans

Fındıklı Sümer Çay Fabrikası

01.01.2013 Referans

Pazar Taşlıdere Çay Fabrikası

01.01.2006 Referans

Hemşin Organik Çay Fabrikası

01.01.2004 Referans

Çay Fabrikası Yapımı

Üreticilerden satın alınan yaş çayın, işlenerek kuru çaya dönüştürüldüğü kompleks (soldurma, kıvırma, fermantasyon, fırın ve tasnif) yapılardan müteşekkil işletmelerdir. Muratlı, Hemşin Organik, Pazar Taşlıdere, Fındıklı Sümer, Çamlıhemşin ve İkizdere Yaş Çay Fabrikalarının yatırım bedeli toplamı 711.210.000 TL olup, günlük kapasite toplamı ise 1.215 ton/gündür. Hasat edildikten itibaren 24 saat içerisinde işlenmesi gereken ürün olan yaş çayın, aynı süratle yarı mamul ürüne dönüştürülerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılabilmesinin en önemli şartı ve gerekli üretim proseslerinin en önemli ayağı; yaş çay işleme kapasitesinin artırılmasıdır ki bu da ancak yeni fabrikaların yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Hazine kaynaklı yatırım ödenekleri aracılığıyla, kurum öz kaynakları ile yapılmaktadır. İhtiyacın hâsıl olması ön şartıyla çay bölgesi olan başta Rize ve Artvin illerinde yapılmıştır. Fabrikanın bulunduğu hinterlantta çay tarımıyla iştigal eden üreticiler yararlanmaktadır.

01.01.2004 Referans

Muratlı Çay Fabrikası