Dünyada Eşitlikçi Türkiye

Açıklama

Farklılıkların barış içinde bir arada yaşamasına katkıda bulunmak amacıyla İspanya ile birlikte 2005’te BM bünyesinde Medeniyetler İttifakı girişimini başlattık. İkili temaslarımızın yanı sıra, Avrupa Konseyi, AGİT ve BM gibi uluslararası teşkilatların gündeminde İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi konuların gündemin üst sıralarında yer almasını sağladık.

Vizyon

Tüm dünyada soydaş ve akraba topluluklarımızın yanında duracağız. Soydaşlarımızın dil, din, eğitim ve kültür gibi her alanda ihtiyaçlarını karşılamaya ve Balkanlar’dan Kafkaslar’a, Orta Asya’dan Afrika’ya yayılan kültür mirasımızı korumak, geliştirmek ve dünyayla buluşturmak için çalışacağız. Dünyanın dört bir yanında başı derde düşen mazlumların sesi ve güvencesi olmaya, Türkiye markasını dünyanın her yerinde daha da güçlendirerek, bu yolla milletimizin huzur ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

01.01.2005 Referans

Dünyada Eşitlikçi Türkiye

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrıları neticesinde önce İslam İşbirliği Teşkilatı müteakiben de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” olarak ilan edilmesini sağladık. Vatandaşlarımıza yönelik ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı saikli saldırıları 2012 yılı Ocak ayından itibaren elektronik bir veri tabanında (YDM) kayıt altına almaya başladık. Bu modülü 2021 yılında vatandaşlarımızın doğrudan bildirimde bulanabilecekleri şekilde güncelledik. Bu saldırıları yıllık raporlarla kayda almaya başladık. Konsolosluk Çağrı Merkezi 2012 yılından bu yana yurt dışında yabancı düşmanlığı saikli saldırılara maruz kalan vatandaşlarımıza 7/24 temelinde Türkçenin yanı sıra 8 dilde hizmet sunuyor ve mesai saatleri dışında günün her anında Dışişleri Bakanlığına bilgi verme imkânı sağlıyor. Vatandaşlarımıza ihtiyaç duyabilecekleri hukuki sorunlarda, ırkçı saldırılarda veya velayet davalarında bilgi ve yönlendirmenin sağlanması amacıyla, dış temsilciliklerimizde istihdam edilen Sözleşmeli Hukuk Danışmanları yoluyla hukuki destek sağlıyoruz. Yurt dışında ırkçılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK’ların bu konudaki kapasitelerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüttük. Kültürel farklılıklar ve lisan yetersizliği nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlarımız için 20 temsilciliğimizde Aile ve Sosyal Destek Danışmanı görevlendirdik. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil eğitimi ve din alanında hizmet alabilmelerini teminen her yıl öğretmen, okutman ve din adamı görevlendirmeye devam ediyoruz. İlgili kurumlarımızla iş birliği içinde, Batı Trakya’dan Irak’a, Balkanlardan Kafkasya’ya tüm soydaşlarımız ve akraba toplulukların anavatanla bağlarının korunması için gerekli desteği verdik. Türkçe eğitimi, din hizmetleri, nüfus sayımları, seçimler, içme suyu, sulama, sağlık, basın, kültür ve buna benzer birçok alanda Büyükelçiliklerimiz ve bağlı kurumlarımız eliyle siyasi ve ekonomik destek sunduk.