Finansal E Dönüşüm Yolculuğu

Açıklama

Yapılan projeler, ülkemizde yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesine ve sürdürülebilirliğine destek olmuştur. Aksaklıkların kısa sürede ve resmi yollardan çözümünün sağlanması, kayıt altına alınması, hizmet kalitesinin ölçümlenmesine imkan sağlanmaktadır. Ekonomik fayda, hızlılık ve etkinlik sağlanması, posta yoluyla yapılan resmi tebligat masraflarını azaltılması, mükelleflere ulaşımın kolaylaşması, sistemin herhangi bir maliyet oluşturmaması ve daha fazla mükellefin sistemlerden faydalanması, sistemi kullanacak kurumların kesintisiz bilgi akışından faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Dijital dönüşüm ile elektronik ortamda sunulan hizmetlerin ve işlemlerin kalitesi artırılmıştır.

Vizyon

Projeden finans sektöründe inovasyonu ve rekabeti teşvik etmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmak üzere dijital kanallar üzerinden hizmet verecek ve vatandaşlarımıza uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunacak dönüşümlerin hayatımıza girmesine imkan tanınması, daha düşük maliyetlerle finans faaliyetlerinin sunulabilmesi sayesinde daha rekabetçi ve daha uygun fiyatlamalarla ürün ve hizmet verilmesine imkân sağlanması hedeflenmektedir.

01.01.2023 Referans

Harcama, Nakit Ödeme ve Alacak Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında, ülkemizde yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülebilir bankacılığa destek olmak amacıyla harcama, nakit ödeme ve alacak belgelerini fiziki olarak almak istemeyen vatandaşlarımızın ve üye iş yerlerinin bu belgeleri banka şubeleri ve elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden almaları sağlanarak, anılan belgelerin elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden sorgulanabilmesine ve görüntülenebilmesine imkan tanınması planlanmaktadır.

31.12.2022 Referans

Dijital Vergi Dairesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik ortamda farklı farklı adreslerden sunduğu hizmetlere tek bir platform üzerinden erişilebilmesi ve elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemlerin personel katkısı olmadan robotlar ve sistem aracılığıyla yapılması amaçlanmaktadır. 31/12/2022 tarihine kadar Dijital Vergi Dairesi Projesinin ilk fazının tamamlanması planlanmakta olup, ilk fazda farklı adreslerden erişebilen elektronik uygulamalarımıza tek bir adresten erişilebilmesi sağlanacak ve en az 5 hizmet Dijital Vergi Dairesi üzerinden mükelleflere sunulacaktır.

01.10.2022 Referans

E- Başvuru Sistemi (Yenilenmiş Şikayet ve Talep Yönetim Sistemi)

Proje kapsamında vatandaşlar sigorta ürün, hizmet ve süreçlerinde yaşadıkları aksaklıkları ifade ederek, belgelendirebilmekte ve sonucunda kendilerine çözüm sağlanabilmektedir. Vatandaşlarımız ayrıca, bu alanlarda yer alan beklentilerini, önerilerini iletme imkanı bulmaktadır. Yenilenen kullanıcı dostu arayüz ile de vatandaşlarımız bu hizmetlere çok daha kolay ve hızlı bir şekilde erişebilmektedir.

30.03.2022 Referans

Mobil ve İnternet Bankacılık Hizmetleri Kullanılarak Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Artırılması

Vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek ve hizmetlerin kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla, bakanlık bünyesinde yürütülen e-tahsilat uygulaması kapsamında 6 kamu bankası ile protokoller ve gerekli entegrasyonlar yapılarak, mobil ve internet bankacılığı üzerinden hızlıca yapılabilmesi sağlanmıştır.

29.12.2021 Referans

Şubesiz Bankaların Faaliyete Geçmesi

Proje ile bankacılık sektöründe finansal inovasyonu ve rekabeti teşvik etmek, finansal kapsayıcılığı artırmak ve bankacılık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda şube olmaksızın sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek ve vatandaşlarımıza uçtan uca dijital müşteri deneyimi sunacak dijital bankaların hayatımıza girmesine imkan tanınması, şubesiz faaliyet imkânından ötürü daha düşük maliyetlerle bankacılık faaliyetlerinin sunulabilmesi sayesinde daha rekabetçi ve vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlamalarla ürün ve hizmet verilmesine imkân sağlanması beklenmektedir.

12.03.2021 Referans

Dijital Teminat Mektubu Projesi

Dijital Teminat Mektubu Projesi kapsamında teminat mektubu kullandırımı, Dijital Teminat Mektubu Projesi kapsamında teminat mektubu başvurularının izlenmesi, Dijital Teminat Mektubu projesi ile birlikte; VakıfBank'da sadece şubelerden müşterinin bizzat başvurusuyla verilmekte olan teminat mektuplarının Dijital Kanallardan (internet ve mobil bankacılık kanalıyla) müşteri başvurularının alınabilmesi, başvuru süreçlerinin otomatik olarak mektup kullandırımına dönüştürülebilmesi sağlanmaktadır.

01.01.2021 Referans

Engelli Vergi İndirim Sistemi (EVİS)

Gelir Vergisi Kanununun 31'inci maddesi kapsamında vergi indirimden yararlanacak ve emekli olacak engelli vatandaşların e-sağlık raporlarının sistem üzerinden alınıp Merkez Sağlık Kuruluna gönderilmesi ve Merkez Sağlık Kurulu tarafından alınan raporların tutanağa bağlanarak sonucunun tekrar vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar aracılığıyla vatandaşa bildirilmesini sağlayan uygulama 2021 yılının başında hayata geçirilmiştir. Uygulama sayesinde ortalama 6-8 ayda tamamlanan süreç 2 haftaya düşürülmüştür.

01.07.2020 Referans

Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi (TDBS)

24 kurum 244 alt program için 500 milyon teşvik kaydını Teşvik Destek Bilgi Sistemi'ne alındı. TDBS'de 9 bakanlığa bağlı 41 kurum ile veri aktarım çalışmalarına devam ediliyor. Projenin ilerleyen aşamalarında, kişi ve kuruluşların ilgilendikleri destek programına e-devlet üzerinden ön başvuru yapmalarına olanak sağlayacak olan ""Tek Nokta Teşvik ve Destek Portalı"" hayata geçirilecektir.

01.01.2020 Referans

E-Devlet üzerinden Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama Hizmeti

Vatandaşlar bu hizmeti kullanarak, bireysel emeklilik sistemi (BES) ve otomatik katılım sistemi (OKS) kapsamındaki sözleşmelerinin bulunduğu emeklilik şirketlerini ve sözleşmeler için hesaplanan son iki yıla ait devlet katkısı tutarlarını görüntüleyebilir.

01.01.2020 Referans

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) SMS ile Sorgulama (5664)

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ile anlaşmalı olarak devreye alınmış olan SMS projesi ile kişiler mesaj atarak arabalarının hasar geçmişlerini, araç detay bilgilerini, eksper raporuna göre değişen parçalarını "5664"e mesaj atarak sorgulayabilmektedir.

01.01.2020 Referans

Sigortalarım E-Devlet Platformu

Uygulama kapsamında, vatandaşlarımızın çalıştığı sigorta şirketi bağımsız tüm poliçelerine, hasarlarına tek bir ekrandan erişim sağlayabilecek, basılı evraklarını online alabilecek, hasar süreçlerini gerçek zamanlı takip edebilecek, aracına, konutuna ilişkin riskler üzerinde önleyici hizmet bilgilerine erişebilecek, riske konu vergi cezası, geçiş ihlali, kalan araç muayene gün süresi gibi ekosistem verilerine de gerçek zamanlı erişim imkanı bulacaktır. Bu hususla, vatandaşlarımızda sigorta bilinci artacak, hasar takip farkındalığı ve süreçlerine olan hakimiyet ve farkındalık artarak sigortaya olan güven daha da yükselecektir. Bu suretle, ülkemizde sigortacılık çok daha hızlı bir şekilde büyüyebilecektir.

03.12.2019 Referans

Online Vekaletname Sorgulama Entegrasyonu

Entegrasyon projesi sonrasında, manuel yapılan teyit süresi önemli ölçüde azalarak 30 dk’den 20 sn’ye düşmüştür. Böylelikle, müşteri bekleme süreleri azalarak müşteri memnuniyeti artmıştır. Azil sorgulamaları sonucunda vekaletnamenin azledildiği bilgisi sistem üzerinden alınmış ise personelin işlemi anında engellenerek “dolandırıcılık/sahte vekaletname” ile işlem yapılmasının önüne geçilerek vatandaşlarımızın işlem güvenliği sağlanmıştır. Projenin sonraki aşamasında TNB ile yürütülen görüşmeler sonrasında sadece müşteri ve vekalet üzerinden değil vekaletname içeriğinde yer alan işlemler bazında sorgulama yapılabilecek şekilde entegrasyon yapılması planlanmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği toplantıları devam etmektedir.

05.08.2019 Referans

E-Teminat Uygulamaları Projesi

Kamu mali süreçlerinde kullanılan teminat mektuplarının, gerekli altyapı çalışmaları da yapılarak, e-Teminat Mektubu şeklinde alınabilmesi imkanı getirilmiş, böylece hem vatandaşların hem de kamu idarelerinin işlemleri çok büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır.

01.01.2019 Referans

E-Fatura Projesi

Kamu mali süreçlerinde kullanılan faturaların gerekli altyapı çalışmaları yapılarak, e-fatura şeklinde alınabilmesi imkanı getirilmiş, böylece hem vatandaşların hem de kamu idarelerinin işlemleri çok büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır.

01.01.2019 Referans

Pulmatik Cihazları Projesi

Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve oluşabilecek yoğunlukların önüne geçebilmek amacıyla banka kartlarından veya nakit tahsilatı yapılarak yurt dışı çıkış harç pulu satışı yapabilen pulmatik cihazları geliştirilmiş ve 21 muhasebe birimine toplam 49 adet pulmatik cihazı konulmuştur.

28.02.2018 Referans

İnteraktif Vergi Dairesi

Türkiye’de kamu idarelerinin saydamlığı ve kamu hizmet uygulamaları konusunda atılan ilk ve önemli adımlardan birisini oluşturmaktadır. Bu uygulama ile mükelleflerin vergi dairesine gitmeksizin işlemlerini internet vergi dairesi aracılığıyla çok daha hızlı ve doğru yapılması ve bu suretle hem mükellefler hem de vergi daireleri bakımından zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, İnternet Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden doğrulama yapılmak suretiyle de sisteme giriş yapılmasına imkân bulunmaktadır.

19.01.2018 Referans

Sağlık Market

Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin, verimli ve daha hızlı bir şekilde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla temin edilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı himayelerinde DMO arasında "Tedarik İşbirliği Protokolü" imzalanmıştır. İşbirliği Protokolü kapsamında, Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemenin, çerçeve anlaşma imzalanan tedarikçiler arasında elektronik ihaleler yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi amacıyla "Sağlık Market" uygulaması çalışmaları başlatılmıştır. Tedarik İşbirliği Protokolü kapsamında çalışmalarına başlanan Sağlık Market uygulaması, ilk etapta tıbbi malzemeler için 12/10/2018 tarihinde hayata geçirilmiştir.

11.10.2017 Referans

Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemi (KETSİS)

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26'ncı maddesi gereğince tebliğ edilecek idari yaptırım kararlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı veren kurumlar arasında yapılacak protokol çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre geliştirilen sistemdir. Sisteme dahil olan kurumların bugüne kadar 2.5 milyon civarında tebligatı KETSİS aracılığıyla yapılmıştır. Bununla birlikte Sisteme dahil olan Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik para cezalarına ilişkin olarak yıllık yaklaşık 6 milyon tutanağın KETSİS aracılığıyla tebliğ edileceği ve bu kurumların posta masrafından toplamda yıllık yaklaşık 250 milyon TL tasarruf edeceği öngörülmektedir.

01.08.2017 Referans

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMBYS)

Kamu mali yönetimindeki tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Her mali işlemin muhasebeleştirilmesi ilkesinden hareketle muhasebe bilişim sistemi merkezinde diğer tüm mali sistemlerin uluslararası standartalara uygun elektronik belge ve e-imza altyapısı ile birlikte işlerliğini ve muhasebe sistemiyle entegrasyonunu hedeflemektedir. Proje ile birlikte, geçmişten gelen üstün tecrübe ve bilgi birikimlerimiz ve geleceğe yön verme bakış açımızla, kamu kurumlarının geliştirdikleri sistemler ve e-devlet uygulamaları entegre edilerek, vatandaşa ve kamu kurumlarına sunulan hizmet kalitesi artırılmış, kamu kurumlarının iş süreçlerindeki mükerrerlikler ortadan kaldırılmış, milyarlarca liralık kaynak ve zaman tasarrufu sağlanmıştır.

01.04.2016 Referans

Elektronik Tebligat Sistemi (E-TEBLİGAT)

Kanuna göre tebliği gereken belgelerin, elektronik ortamda hızlı ve etkin bir şekilde tebliğ edilmesi için geliştirilen e-Tebligat sistemi uygulanmaya başlamıştır. Bugün itibarıyla yaklaşık 6.8 milyon mükellef bulunmakta iken bugüne kadar yaklaşık 98 milyon evrak elektronik ortamda mükelleflere tebliğ edilmiştir. Söz konusu tebligatlar neticesinde sadece posta ücretinden 1,7 milyar TL tasarruf sağlanmıştır. Kağıt, toner ve yazıcı ile tebligata ilişkin diğer fiziki süreçler dikkate alındığında bu tutar çok daha yüksek bir düzeye ulaşmaktadır.

01.09.2015 Referans

Elektronik Yoklama Sistemi

Vergi daireleri tarafından yapılan yoklama faaliyetlerine ilişkin süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini, yoklama faaliyeti sonucunda kayıt altına alınan verilerin (resim, video, koordinat vs. dahil) başkanlık birimleri ve ilgili kurumlara elektronik ortamda iletilmesini sağlayan sistemdir. Elektronik Yoklama Sistemi, 4.000 adet tablet bilgisayar ile tüm Türkiye’de yürütülmekte olup, aylık ortalama 200.000 adet yoklama ve 50.000 adet yoklama yoluyla denetim faaliyeti sistem üzerinden yapılmaktadır. Yoklama ve yoklama yoluyla denetimlere ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yapılması sonucunda, zamandan ve basılı kağıt kullanımından tasarruf sağlanmaktadır. Sistem üzerinden sonuçlandırlan yoklama ve yoklama yoluyla denetim verileri, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile elektronik ortamda paylaşılmaktadır.

09.01.2015 Referans

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) ve Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS)

Kurumsal yatırımcılar, hane halkı tasarruflarının oluşturulan ve profesyonel şekilde yönetilen kolektif portföyler vasıtasıyla sermaye piyasası araçları üzerinden reel ekonomiye yatırılması bakımından önemli bir işleve sahiptir. Bireysel yatırımcıların yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonu yatırımlarını, tercihlerine en uygun seçeneklerle bilinçli bir şekilde yapmalarını kolaylaştırmak bakımından kurumsal yatırımcı katılım paylarının merkezi elektronik platformlar üzerinden, düşük maliyetlerle alınıp satılabilmesini sağlamak amacıyla TEFAS ve BEFAS platformları piyasalarımıza kazandırılmıştır. Yatırımcılar, TEFAS üzerinden faaliyette olan tüm yatırım fonlarının portföy dağılımı ve performansı gibi bilgilere maliyetsiz olarak ulaşabilmektedir. Böylelikle yatırımcıların getiri tercihlerine en uygun olacak fonlara bilinçli bir şekilde yatırım yapılması sağlanmıştır. Mevcut durumda TEFAS’ta 454 yatırım fonu işlem görmekte olup, gerek pandemi döneminin ve fon portföylerindeki değerlenmenin etkisi, gerekse yatırımcıların ek maliyet yaratmayan ve kullanılması kolay bu platformu benimsemesiyle işlem hacmi beklentilerin çok ötesinde artmıştır.

01.01.2015 Referans

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralara İlişkin Uygulama

Hayat ve/veya Ferdi kaza poliçeleri üzerinden ilgili hak sahiplerinin haklarını elde etmesine imkan sağlanmaktadır.

01.01.2009 Referans

E-Bordro Projesi

Maaş bordrosu alma işlemlerinin internet üzerinden kolaylıkla yapılarak, kırtasiyecilik ve bürokratik işlemlerin azaltılması ve kontrol düzeyinin artırılması hedeflenmiştir.

01.01.2008 Referans

e-Belge Uygulamaları

2008 yılında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) ile başlayan süreçte, 2010 yılında e-Fatura uygulamasına gönüllü olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan fatura belgesi elektronik ortama aktarılmıştır. Bugün itibarıyla tekil olarak yaklaşık 1 milyon mükellef e-Belge uygulamalarına kayıtlı olup, yıllık yaklaşık 500 milyon e-Fatura, 3,5 milyar e-Arşiv Fatura, 500 milyon e-İrsaliye, 750 milyon e-Bilet düzenlenmektedir.

30.09.2004 Referans

e- Beyanname

Bugün itibarıyla e-Beyanname sistemini kullanan 445 bin 862 mükellef bulunmaktadır. Halihazırda %99.9 olan elektronik beyanname gönderme oranını %100’e ulaştırma hedeflenmektedir. Mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek, günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek ve e-Beyanname sistemimizi daha hızlı ve kullanıcı dostu yapabilmek için geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

01.01.2000 Referans

e-Tahsilat

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların, vergi dairesi müdürlükleri veznesi dışında, PTT işyerleri, anlaşmalı bankanın binlerce şubesi ve alternatif dağıtım kanalları ile sanal POS uygulaması vasıtasıyla tahsilatlarının hızlı, hatasız olarak yapılması amacıyla proje geliştirilmiştir. Yıllık olarak yaklaşık 133 milyon adet tahsilat işlemi elektronik olarak gerçekleştirilmiştir.

01.01.1999 Referans

İnternet Vergi Dairesi

1999 yılında başlatılan İnternet Vergi Dairesi, Türkiye’de kamu idarelerinin saydamlığı ve kamu hizmet uygulamaları konusunda atılan ilk ve önemli adımlardan birisini oluşturmaktadır. Bu uygulama ile mükelleflerin vergi dairesine gitmeksizin işlemlerini internet vergi dairesi aracılığıyla çok daha hızlı ve doğru yapılması ve bu suretle hem mükellefler hem de vergi daireleri bakımından zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması amaçlanmıştır. Mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, şifre ve parola almak suretiyle, İnternet Vergi Dairesi Sistemi aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra e-Devlet üzerinden doğrulama yapılmak suretiyle de sisteme giriş yapılmasına imkân bulunmaktadır.