Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi

Açıklama

İklim değişikliği ile mücadele ve ormanların sürdürülebilir kullanım kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, Orman Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalara, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın da katılımı sağlanarak ülkemiz genelinde topyekün bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Çevre kirliliği nedeniyle bozulan ekosistem, iklim değişikliği nedeniyle sıcaklık artışları, artan orman yangınları, çeşitli flora ve fauna türlerinin yok olması, ülkelerin acilen eyleme geçmelerini ve topyekün bir iş birliğini gerekli ve zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olarak, ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek gibi amaçlarla, 2019 yılından itibaren her yıl, Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin katılımıyla, eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri düzenlenmektedir.

Vizyon

Türkiye, %29 olan orman varlığını, 2023’de ülke yüz ölçümünün %30’una çıkarma hedefinin yanı sıra, iklim değişikliği ile ilgili 2053 net-sıfır emisyon hedefini de dikkate alarak, karbon yutak alanlarını artırmak ve ülke yeşil dokusunu geliştirmek amacıyla yoğun şekilde ağaçlandırma yapmakta olup, Orman Genel Müdürlüğünce yılda ortalama 300 milyon fidan dikilmektedir. Dünya’da benzeri bulunmayan Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi, devlet ödeneklerinin yanı sıra, gerçek ve tüzel kişilerin maddi ve iş gücü desteğiyle, ağaçlandırma seferberliği şeklinde gerçekleştirilmektedir.

MEDYA

11.11.2022 Referans

Eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri ile uygulanacaktır.

13.07.2021 Referans

Ülkemize gelen yüzlerce yabancı misyonun etkinliklere katılım sağlaması ve kendi ülkelerinde de fidan dikmesi suretiyle uygulanmıştır.

13.07.2021 Referans

Ülkemize gelen yüzlerce yabancı misyonun etkinliklere katılım sağlaması ve kendi ülkelerinde de fidan dikmesi suretiyle uygulanmıştır.

12.07.2021 Referans

28 ülkede uygulanmaya başlamıştır.

01.01.2020 Referans

Uygulamaların, ulusal ve uluslararası kamuoyundan büyük destek ve talep alması neticesinde, “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” adı altında yurt dışında da Milli Ağaçlandırma Gününde eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri ile uygulanmıştır.

11.11.2019 Referans

Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin katılımıyla, eş zamanlı olarak fidan dikim etkinlikleri düzenlenmektedir.

11.11.2019 Referans

Proje, her yıl ülkemiz genelinde il ve ilçelerde belirlenen fidan dikim etkinlikleri yapılan sahalara tamamen gönüllü olarak gelen gerçek ve tüzel kişilerin marifetiyle, hiçbir bedel ödemeden, fidanları toprakla buluşturmak suretiyle uygulanmaktadır.

06.11.2019 Referans

2019/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile her yıl 11 Kasım tarihinin Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanmasına ilişkin hükümlere dayanarak uygulanmaya başlamıştır.

01.01.2019 Referans

Proje kapsamında Genel Müdürlük tarafından etkinlik sahaları belirlenmekte ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile de yurt dışında hangi ülkelerde uygulanacağı tespit edilmektedir.

01.01.2019 Referans

Proje, ulusal olarak ülkemizdeki 5.223 farklı noktada uygulanmıştır.

01.01.2019 Referans

Uygulamalar neticesinde, binlerce farklı sahada, toplam 23,5 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur.