Gençlerin Bütçesi Gençlerde

Açıklama

Projenin kapsamı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının karar alma süreçlerinde ve hizmet alanlarındaki süreç tasarımlarında gençleri etkin kılmak, gençlerle iş birliği modelleri geliştirmek ve daha güçlü iletişim kurmak amacıyla Bakanlığın yıllık bütçesini hazırlarken ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ anketi adı altında gençlerin katılımı ve fikir beyanı ile bütçe planlamasını hazırlamaktır.

Vizyon

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları şekillendiren sosyal, ekonomik ve teknolojik koşulları anlayarak Bakanlığın küresel ve yerel koşullarla ve günün gerekleriyle uyumlu, gençlere hitap edecek yaklaşım, söylem ve politikalar geliştirmesi için öneriler oluşturması amacıyla Politika, Yaklaşım ve Söylem çalışmasını başlatmıştır. Politika, Yaklaşım ve Söylem çalışması ile belirlenen politika alanlarından birisi de gençlik katılımıdır. ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ anketi sayesinde her yıl gençliğe ayrılan bütçenin gençlik için en faydalı ve isabetli şekilde kullanılması sağlanarak, gençlerimizden birebir gelen öneri görüş ve isteklere tam kapsamlı bir dönüş yapılması sağlanacaktır.

12.09.2022 Referans

Gençlerin Bütçesi Gençlerde

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları şekillendiren sosyal, ekonomik ve teknolojik koşulları anlayarak, küresel ve yerel koşullarla ve günün gerekleriyle uyumlu, gençlere hitap edecek yaklaşım, söylem ve politikalar geliştirmesi için öneriler oluşturması amacıyla Politika, Yaklaşım ve Söylem çalışmasını başlatmıştır. Politika, Yaklaşım ve Söylem çalışması ile belirlenen politika alanlarından birisi de gençlik katılımıdır. ‘Gençlerin Bütçesi Gençlerde’ anketi sayesinde her yıl gençliğe ayrılan bütçenin gençlik için en faydalı ve isabetli şekilde kullanılmasını sağlanarak, gençlerimizden birebir gelen öneri, görüş ve isteklere tam kapsamlı bir dönüş yapılması sağlanacaktır.