İnsan Merkezli Yapay Zeka

Açıklama

AB tarafından finanse edilen HumanE-AI-Net projesi, önde gelen Avrupa araştırma merkezlerini, üniversiteleri ve endüstriyel işletmeleri bir mükemmeliyet merkezi ağında bir araya getirmektedir. Proje kapsamında, süregiden yapay zeka (AI) devrimini şekillendirmek için gereken bilimsel temelleri ve teknolojik atılımları gerçekleştirmek amacıyla önde gelen AI laboratuvarları, insan-bilgisayar etkileşimi, bilişsel, sosyal ve karmaşık bilimler gibi alanlarda önemli paydaşlarla iş birliği içindedir. İnsan zekasının yerini almaktan ziyade insan yeteneklerini geliştiren ve hem bireyleri hem de toplumu bir bütün olarak ele alan AI sistemlerini tasarlamak ve gerçeklemektir. Proje odak noktası, etik değerlerin, değer odaklı tasarımın ve ilgili yasal mevzuat ve sosyal konuların uygun şekilde dikkate alınmasının güçlü bir şekilde vurgulandığı insan merkezli AI'dır. HumanE AI projesi ile doğrudan proje finansmanının ötesinde bir Ar-Ge ortamının oluşturularak benzersiz bir inovasyon ekosistemi yaratılması hedeflenmiştir.

Vizyon

Etik değerleri ve güven (Sorumlu AI) üzerine kuruludur. Bunlar, ağa bağlı AI sistemleri, çevre ve insanlar arasındaki karmaşık dinamik etkileşimlerle ilgili sorunlar da dahil olmak üzere, AI'nin toplum üzerindeki etkisiyle yakından iç içe geçmiştir. Dolayısıyla proje içeriğinde temel AI konuları ile ilgili olarak, bilgi ve teknolojideki temel boşluklar, yakından ilişkili alanlar ile ele alınmaktadır.

31.08.2023 Referans

Proje çalışmaları devam etmektedir.

27.09.2022 Referans

“Prediction of Lifted Weight Category Using EEG Equipped Headgear” başlıklı bildirimiz IEEE konferansında sunuldu ve konferans bildiri kitabına yayınlacaktır.

31.05.2021 Referans

Kaldırılan Ağırlık Kategorisinin EEG İşaretleri ile Sınıflandırılması

01.09.2020 Referans

AI Tabanlı Proje Ortaklıkları ve Mikroprojeler