Kalkınma & İstihdam Projeleri

Açıklama

Girişimci ve girişimci olmak isteyen herkes için yeni iş kurmalarını desteklemek amacıyla farklı deneyimlere ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere, Girişimci Kredileri ile destek sağlamayı sürdürüyoruz. Girişimci Kredilerini uzun vadeli, uygun faiz oranlı ve ödemesiz dönem seçeneklerinin yanında teminat kolaylığı imkanı ile sunuyoruz. Uçtan uca tüm finansal süreçlerde girişimcilere avantajlı hizmetler sunarak Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sağlıyoruz.

Vizyon

Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip, yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerin desteklenmesiyle girişim sermayesi yatırımlarının artırılmasını ve yatırımların ülke geneline yayılmasını sağlamak, bu sayede girişimci ekosisteminin gelişmesiyle, Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sağlanılması hedeflenmiştir.

MEDYA

10.10.2022 Referans

Yeni Esnaf Destek Paketi

Halkbank esnaf ve sanatkârlarımıza bağlı bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) veya Halkbank aracılığıyla doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığının gelir kaybı uygulamaları kapsamında faiz desteği sağladığı esnaf kredileri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığımızın 10 Ekim 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaştığı duyuru uyarınca Yeni Esnaf Kredi Paketi açıklanmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar TL’lik kullandırım yapılması planlanmaktadır.

01.01.2022 Referans

Teknokent Destek Paketleri

Mart 2022 tarihinde kullanıma sunulan ürün kapsamında 9 Teknopark/Teknokent ile protokol imzalandı. Haziran 2022 sonuna kadar toplamda 20 Teknopark/Teknokent ile protokol imzalanması hedeflenmektir.

08.03.2021 Referans

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi (KAYİST) Hibe Programı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi (Formal Employment Creation Project) Dünya Bankası kaynaklı 316 Milyon Avro Kredi, AB’nin Türkiye’deki mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-II) kaynaklı 75.961.538 Avro tutarında Hibe ve Proje kapsamında gerçekleştirilecek Teknik Yardım için ayrılan 6.611.538 Milyon Euro bir kaynaktan oluşmaktadır. Uygulanabilir iş ve istihdam planlarına dayanan bir alt-hibe programı kapsamında Türk vatandaşları ve mültecilere yönelik kayıtlı istihdam yaratma koşuluna bağlı olarak, Proje İllerinde faaliyet gösteren uygun yararlanıcı firmalara alt-hibeler verilecektir. Hibe Bileşeni bütçesi 75,9 milyon Avro olup, FRIT-II Türkiye’deki mülteciler için Yardım Fonu kaynağından finanse edilmekte ve Dünya Bankası yönetiminde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından yürütülmektedir. Hibe bileşeni altında uygulanan Hibe Programı ile Proje İlleri’nde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere kayıtlı istihdam yaratma koşuluyla alt-hibeler verilmesi ve teknik ve kurumsal alt-bileşeni altında ise alt-hibe yararlanıcısı işletmelerin kurumsal kapasitelerini ve yeni istihdam edilen mülteci ve Türk vatandaşlarının ise becerilerini artırmaya yönelik eğitimler düzenlenmesi ve uygulayıcı kuruluş TKYB’ye proje yönetim desteği öngörülmektedir.

08.03.2021 Referans

Üreten Kadınlar

Kadının ekonomik hayata katılımını teşvik ederek kadın girişimcilik oranını arttırmak ve bu sayede ülke ekonomisine ve toplumsal refah artışına katkı sağlamak amacıyla kadın girişimcilere özel ve ayrıcalıklı ürün ve hizmetler geliştirilmiştir. 140 bin kadınımıza 17 Milyar TL destek sağlanmıştır.

01.01.2021 Referans

TKYB iştiraki olarak Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi’nin kurulması

Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi, yönetiminde bulunan 1,5 milyar TL büyüklüğündeki 5 fon ile ülkemizde girişimcilik ekosisteminin, büyüme ve kalkınma odaklı şirketlerin ve yüksek teknoloji odaklı firmaların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla doğrudan sermaye yatırımları veya fonların fonları yatırımları gerçekleştirmektedir.

01.01.1970 Referans

Girişimci Kredileri

Girişimcilerin yeni iş kurmalarını desteklemek amacıyla farklı deneyimlere ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere GİRİŞİMCİ KREDİLERİ ile destek sağlamayı sürdürüyoruz. Girişimci Kredilerini 60 Aya varan vade, uygun faiz oranları ve ödemesiz dönem seçeneklerinin yanında teminat kolaylığı imkanı ile sunuyoruz. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, gençlerimizin yeni iş kurmaları ve ekonomik hayata katılmalarını teşvik etmek ve başta genç nüfus olmak üzere istihdam artışını desteklemek amaçlanmaktadır.