Koruyucu Aile Hizmeti

Açıklama

Koruyucu aile hizmeti, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde, devlet denetiminde, aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir projesidir.

Vizyon

Koruyucu aile, kurumla iş birliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

MEDYA

09.12.2012 Referans

Koruyucu Aile Hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aile odaklı sosyal hizmet politikaları çerçevesinde, çocuğun şefkatli ve destekleyici bir aile ortamında korunarak yetiştirilmesi, çocuğun çok erken yaşta karşılaştığı ayrılıkla baş edebilmesi ve olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının iyileştirilmesi, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak, çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesinin ve normal hayatını devam ettirmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden çeşitli belgeler istenmekte (sağlık raporu, adli sicil kaydı, öğenim belgesi, gelir belgesi vb) ve çocuk ile koruyucu aile arasındaki uyum açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirmelere esas oluşturacak incelemeler yapılmaktadır. Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında 21.10.2022 tarihi itibarıyla 7316 koruyucu aile yanında 8831 çocuk bakılmaktadır. Tüm Türkiye’den yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerine dilekçe ile başvurulabildiği gibi e-devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızın, koruma ihtiyacı devem ettiği sürece ilgiyle ve sevgiyle büyüyebileceği aile ortamında bakımlarının ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmalarıdır.