Marmaray

Açıklama

Dünyadaki en önemli projelerden biri olan Marmaray Projesi, İstanbul’un kentsel yaşantısını sağlıklı olarak sürdürebilmesi, kentlilere çağdaş bir kent yaşamı ve kentsel ulaşım imkânları sunulabilmesi, kentin doğal tarihi özelliklerinin korunabilmesi için tasarlanmış, elektrik enerjisi kullanarak çevreyi kirletmeyen, yüksek kapasitesiyle ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş bir demir yolu projesidir. İstanbul’da Gebze ve Halkalı arasındaki mevcut banliyö hatları iyileştirilerek ve bu hatların İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel ile bağlanarak iki yaka arasında kesintisiz bir raylı toplu taşıma sistemi tesis edilmiştir. Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demir yolu bağlantısının son halkası olan Marmaray Projesi kapsamında inşa edilen Boğaz Tüp Tünel geçişi, bugüne kadar yapılmış en derin Batırma Tüp Tünel olma özelliği ile bir Dünya Rekorunu elinde bulundurmaktadır.

Vizyon

Proje ile İstanbul’da Asya ve Avrupa yakalarındaki toplu taşıma hizmet düzeyi ve kapasitesini artırmak ve mevcut iki adet banliyö hattının iyileştirilmesi ve şehirler arası tren işletmeciliği için ilave bir üçüncü hat eklenmesi sureti ile banliyö hatlarının İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünel ile bağlanarak Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz bir raylı toplu taşıma sistemi tesis etmek ve böylece kentin ulaşım sorununun çözümüne etkin ve uzun vadeli bir katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca, 100 yıllık tasarım ömrü ile İstanbul’un ulaşım sorunlarına uzun süreli çözüm sağlanması, mevcut köprülerin trafiğinde azalma sağlanması, araç trafiğinin Tarihi İstanbul şehrine etkilerinde azalma sağlanması ve çevre dostu proje ile İstanbul’da trafikten kaynaklanan ve çevre üzerinde olumsuz etkilere neden olan hava kirletici gazların ve sera gazlarının miktarında azalma sağlanması hedeflenmiştir.

MEDYA

13.03.2019 Referans

Gebze-Halkalı arası Banliyö hattı ve Pendik-Halkalı arası Şehirlerarası Hızlı Tren hattı sinyalli olarak işletmeye açılmıştır.

01.07.2014 Referans

Gebze-Pendik kesimi Yüksek Hızlı Tren İşletmesine açıldı.

29.10.2013 Referans

Marmaray Boğaz Geçişi (Ayrılıkçeşmesi-Kazlıçeşme arası) İşletmeye Açıldı.

01.08.2013 Referans

Marmaray’da test sürüşleri başlatıldı.

01.01.2012 Referans

29 Nisan 2012 tarihinde Gebze-Pendik, 1 Mart 2013 tarihinde Halkalı-Kazlıçeşme ve son olarak da 19 Haziran 2013 tarihinde Pendik-İbrahimağa (Ayrılık Çeşmesi) arası mevcut banliyö hatları ticari işletmeye kapatılarak yüklenici firmaya teslim edildi.

18.04.2010 Referans

Marmaray’ın kara ve deniz tünelleri birleşti.

01.11.2008 Referans

Demiryolu Araçları Temini işi ihale edildi ve ihaleyi alan ortak girişim ile sözleşme imzalandı.

09.05.2004 Referans

İhaleyi alan ortak girişim ile sözleşme imzalanarak Marmaray’ın temeli atıldı.

06.06.2003 Referans

Marmaray BC1 İhale Dokümanları, ön yeterlik alan firmalara gönderilmiştir.

01.12.2002 Referans

İstanbul Boğazındaki derin deniz sondajları başladı.

01.03.2002 Referans

Anlaşma gereği ihale yöntemiyle seçilen Avrasyaconsult müşavir firması, Proje için İhale Dokümanlarını hazırladı. Boğaz tüp geçişi ve yaklaşım tünelleri ile 4 istasyon inşaatını kapsayan Marmaray İnşaatı BC1 sözleşmesi ihale edildi.

17.09.1999 Referans

Marmaray için Türkiye ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında bir finansman anlaşması imzalandı.

01.01.1999 Referans

Bakanlık tarafından Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı arasındaki mevcut banliyö hatlarının yenilenerek kapasitesinin artırılması ve Boğaz Demiryolu Tünel Geçişi ile entegre edilerek daha yaygın bir toplu taşıma hizmeti sağlanması amacıyla ulaşım ve fizibilite etütleri kapsamı genişletilmiştir.

01.01.1984 Referans

Boğaz Demiryolu Tünel Geçişi için ulaşım ve fizibilite etüd çalışmaları yapılmıştır.