Mikromobilite

Açıklama

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ve Net Sıfır Emisyon hedefleri kapsamında; egzoz emisyonlarının azaltılması ve alternatif yakıtlı, düşük emisyonlu bireysel ulaşım imkânlarının teşvik edilmesi, bisiklet ve paylaşımlı elektrikli scooter sistemleri gibi mikromobilite araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi önem arz etmektedir.

Vizyon

NEFES alan kentler konsepti ile kentsel hareketlilik alanlarının oluşturulması ve şehirlerde insan hareketliliğinin arttırılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede; sıfır emisyonlu bisiklet gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımının artırılarak, trafiğe kapalı nefes alan hareketlilik alanlarının oluşturulmasını teşvik edecek projeler ile vatandaşların hareketliliğinin artırılması planlanmaktadır.

MEDYA

14.01.2021 Referans

Nefes Alan Hareketli Şehirler

Ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi için vatandaşların bireysel hareketliliklerinin artırılması ve toplu taşımayı tercih etmelerinin sağlanması gerekmektedir. Sıfır emisyonlu bisiklet, skuter gibi mikro hareketlilik araçlarının kullanımının artırılarak, trafiğe kapalı nefes alan hareketlilik alanlarının oluşturulmasını teşvik edecek projeler ile vatandaşların hareketliliğinin arttırılması planlanmaktadır.

06.08.2019 Referans

Bisiklet Ağları İle Örülmüş Bir Türkiye

Şehirler arası bisiklet ağı ile kent içi bisiklet yollarının entegrasyonunun sağlanması önem arz etmekte olup, yerel yönetimlerin bisiklet yolu yapılmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gereken iş birliği çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; İklim Şurası 2022 Komisyon Tavsiye Kararlarında da yer alan “2030 yılına kadar 5.000 km bisiklet yolu yapılması hedefi”ne ulaşabilmek için bisiklet yollarına yatırım yapılması ve şehirlerde hareketliliğin artırılacağı alanların inşa edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

01.01.2010 Referans

Sessiz Şehirler

Gürültüye sebep olan etmenlerin özellikle kaynağında kontrol altına alınması, sürekli ölçüm ve izleme sistemleri aracılığıyla çevresel gürültünün kontrol altına alınması, çevresel gürültünün etkileri ve azaltılması konusunda toplumda farkındalığın oluşturulması için çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Çevresel gürültüye ait raporların ve verilerin toplanacağı bir veri tabanının oluşturulması planlanmaktadır. Söz konusu proje ile; özellikle çevresel gürültüye sebep olan kaynaklara yönelik ölçüm ve izleme sistemlerinin yaygınlaştırılarak çevresel gürültünün kaynağında kontrol altına alınması bu konuda alınacak tedbirlerin artırılması, tüm verilere tek bir merkezden ulaşımın sağlanacağı bir veri tabanı oluşturulması ve tüm bunların sonucunda gürültü maruziyetinin azaltılması planlanmaktadır. Böylelikle daha sessiz ve yaşanabilir şehirler oluşturulmuş olacaktır.