Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi

Açıklama

Ülkemizde sanayide yeşil dönüşüm kapsamında yer alan; enerji, demir-çelik, alüminyum, kimya, mineral, otomotiv, tekstil, gıda, gübre, cam, kağıt, deri, çimento ve atık yönetimi sektörlerinin enerji ve kaynak verimli temiz üretim teknolojilerine uyum durumlarını ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uzun yıllardır yürütülmektedir.

Vizyon

Proje ile AB’nin Endüstriyel Emisyonlar Direktifi Ek-I listesinde yer alan sektörler için oluşturulmuş entegre kirlilik önleme ve kontrol sistemi altyapısının Ülkemiz özelinde oluşturulacak ulusal belgelendirme sisteminin yaygınlaştırılarak temiz üretimin olduğu, yeşil kalkınan öncü ülkelerden olmamız sağlanmış olacaktır. Endüstriyel kirlilik yönetiminde yol haritası oluşturulmuş, insan sağlığı ve çevrenin korunmasına ilişkin politika ve stratejilerin uygulamaya hazır olması hedeflenmiştir.

MEDYA

01.01.2023 Referans

Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi

Üretimlerini çevre, enerji ve kaynak verimliliği açısından en temiz tekniklerle gerçekleştiren sanayi tesislerimiz için “Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi” düzenlenerek çevre yatırımlarında fonlardan faydalanmalarına ve ihracatta eşit şartlarda rekabet etmelerine olanak sağlanacak, aynı zamanda da faaliyetleri esnasında çevreci yaklaşımda oldukları belgelenmiş olacaktır. 2023 yılı itibari ile başlaması hedeflenen belgelendirme süreci ile hız kazanarak devam eden Sanayide Yeşil Dönüşüm çalışmaları ile Ülkemizde hava, su, toprak kalitesi korunarak 2053 yılı için sıfır kirlilik hedefleri doğrultusunda temiz üreten ilerleyen sanayi ile yeşil kalkınmanın sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmış olacaktır. Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nda yer alan “Hava, Su ve Toprak için Sıfır Kirlilik” eylemi çerçevesinde; sanayide yeşil dönüşüme yönelik en iyi teknik ve teknolojiler ile temiz üretimi hedefleyen, geçiş takvimi ve tüm çevresel ortamlara yönelik ulusal politikaları kapsayan bir eylem planı hazırlanacaktır. Bu kapsamda, yasal mevzuat ve teknik dokümanlar oluşturulacaktır.