Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projeleri

Açıklama

Hayvansal veya bitkisel üretim yapan işletmelerin ve bu işletmelerde üretilen ürünlerin işlenmesiyle üretime katma değer sağlamak amacıyla sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgeleridir. Yerleşim alanları içerisindeki tarımsal işletmelerin yerleşim alanı dışına çıkarılması, ucuz maliyetli üretimin teşvik edilmesi, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi, üreticilerin/yetiştiricilerin kümelenmelerini ve ihtisaslaşmalarının sağlanması, tarım–sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yatırım Programında yer alan TDİOSB Projelerine, yıllık %3 faiz oranı ile 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl vadeli kredi kullandırılmaktadır.

Vizyon

Uygulanan bölgelerdeki tarıma dayalı istihdamı arttırması, bölge halkının ulaştırma ve depolama gibi ara giderler olmadan, kaliteli, taze ve doğal gıdaya uygun fiyata ulaşmasını sağlamaktır.

MEDYA

01.01.2022 Referans

Nevşehır-Kozaklı

Tüzel kişilik kazanmış olan Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin kurucu kurum ve kuruluşları; Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ile Nevşehir Ziraat Odasıdır. Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'de, yıllık 40 bin ton sebze üretimi, çoğunluğu kadınlardan olmak üzere 1.500 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım tutarı, güncel fiyatlarla 1,5 milyar TL olarak hesaplanan projenin, faaliyete geçtiğinde ülke ekonomimize yıllık 750 milyon TL katkı sağlayacağı hesaplanmaktadır. Bu proje sayesinde bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının tek merkezden kontrol edilerek bölgedeki seraların ısıtılması daha efektif şekilde sağlanacaktır. TDİOSB alanı içinde ayrıca faaliyet gösterecek işletme ve tesislerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak güneş enerji santrali (GES) ve rüzgâr enerji santrali (RES) ile bölgede oluşacak tüm atıkların bertarafı için biyokütle enerji santrali de planlanmaktadır. Proje bu yönüyle tam entegre, hibrit sistemli bir yenilenebilir enerji sistemiyle modern ve ileri teknolojik topraksız tarım yapılan, yeşil üretimi benimseyen, jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi projesi olacaktır.

01.01.2022 Referans

Adana-Karataş Su Ürünleri

Adana Karataş Su Ürünleri TDİOSB'nin kurucu kurum ve kuruluşları; Adana Valiliği YİKOB, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası, Karataş Belediyesi ile Karataş Ziraat Odasıdır. Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde tatlı su ve deniz suyunda yaşayabilen su ürünleri üretilecektir. Türkiye de mevcut durumda su ürünleri üretimi 471.000 ton olup Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tamamen faaliyete geçtiğinde 60.000 ton ilave üretim sağlayacak, toplam üretim miktarını 531.000 tona üretim miktarındaki artış oranı ise yüzde 12,7 olacaktır. Projeye çoğunluğu kadın olmak üzere 3000 kişi istihdam edilecektir. Özel sektör tarafından 2 milyar TL yatırım yapılacak olan projede 350 milyon dolar ciro, 250 milyon dolar ihracat hedeflenmektedir. Bu bölgede enerji ihtiyacı saha içerisinde planlanan 20 MW Güneş enerjisinden karşılanacak olup yeşil, çevreci ve sıfır atık projesinin uygulanacağı, arıtma tesisinin ileri arıtma tesisi olarak dizayn ve inşa edileceği yeşil bir TDİOSB projesi olacaktır.

01.01.2022 Referans

Kent Tarım Modeli Kapsamında Geleceğin Enerjisi İle Geleceğin Sektörüne Yatırım

2019 yılından itibaren yaşanan Covid-19 salgını ve devamında başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileriyle dünya genelinde yaşanan "tarımda arz ve gıda güvenliği" tartışmaları sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığınca içinde bulunduğumuz yıl içerisinde Kent Tarımı Modeli uygulamaya konulmuş ve konu ile ilgili çalışmalara hızlı bir şekilde başlanmıştır. Ülkemizin jeotermal enerjiyle ısıtılan sera varlığı 2002 yılından bu yana %400 artırılarak 5 bin 293 dekara çıkarılmıştır. Ülkemiz jeotermal seracılıkta dünya lideri konumuna ulaşmıştır. Kent Tarımı Modeli kapsamında jeotermal kaynaklardan tarımsal üretimde de en etkin şekilde yararlanabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni projelere odaklanarak çalışmalarını yürütmektedir. Türkiye, jeotermal enerji kaynakları potansiyeli bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Isıtmada jeotermal kaynak kullanılan seralar, yerel, çevreci, yenilenebilir ve ısıtma maliyetinin düşüklüğüyle de avantaj sağlıyor. Ülkemizin 30 bin dekar serayı ısıtacak jeotermal enerji potansiyeli mevcut olup hâlihazırda 5 bin 293 dekar sera jeotermal kaynakla ısıtılmaktadır. Jeotermal ısıtmalı seralar yıl boyunca üretim yapılması ve sezonluk arz sıkıntısının önlenmesi özellikleriyle de öne çıkıyor. Jeotermal enerji, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji türlerine göre yıl boyu kesintiye uğramadan kullanılabilmesi, maliyetinin ucuz olması ve çevreci olması gibi özellikleriyle öne çıkmaktadır. Tarım alanında üretim, gıda kurutma, balık ve su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilen jeotermal enerji, ülkemiz açısından özellikle seracılıkta önemli fırsatlar sunmaktadır. Ülkemizin tarımsal potansiyelini geliştirmek, tarım ürünlerinin katma değerini yükseltmek, ihracata yönelik üretimi artırmak, sürdürülebilir üretimin yanı sıra istihdama ve tarım-sanayi entegrasyonunun sağlanmasına katkı için bir kümelenme modeli olan ve üreticiler ile sanayicilerin belli bir alanda bir araya gelerek bireysel güçlerini bölgesel güç haline dönüştürdüğü Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmaktadır. Bu projeler sayesinde bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının tek merkezden kontrol edilerek bölgedeki seraların ısıtılması daha efektif şekilde sağlanacaktır. TDİOSB alanı içinde ayrıca faaliyet gösterecek işletme ve tesislerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) ile bölgede oluşacak tüm atıkların bertarafı için biyokütle enerji santrali de planlanmaktadır. Projeler bu yönüyle tam entegre, hibrit sistemli bir yenilenebilir enerji sistemiyle modern ve ileri teknolojik topraksız tarım yapılan, yeşil üretimi benimseyen, jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi projesi olacaktır.

01.01.2019 Referans

İzmir-Dikili

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin kurucu kurum ve kuruluşları; İzmir Valiliği (YİKOB), Dikili Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Bergama Ticaret Odasıdır. TDİOSB'deki sera parsellerinin ve sanayi parsellerinin tamamının yatırımcılara ön tahsisi yapılmıştır. Avrupa'nın en büyük jeotermal kaynaklı tarım-sanayi kümelenme projesi olan Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesi'nde, yıllık 80 bin ton sebze üretimi, çoğunluğu kadınlardan olmak üzere 3.500 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım tutarı, güncel fiyatlarla 5 milyar TL olarak hesaplanan proje ekonomimize yıllık 1,6 milyar TL katkı sağlayacaktır. Bu proje sayesinde bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının tek merkezden kontrol edilerek bölgedeki seraların ısıtılması daha efektif şekilde sağlanacaktır. TDİOSB alanı içinde ayrıca faaliyet gösterecek işletme ve tesislerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) ile bölgede oluşacak tüm atıkların bertarafı için biyokütle enerji santrali de planlanmaktadır. Proje bu yönüyle tam entegre, hibrit sistemli bir yenilenebilir enerji sistemiyle modern ve ileri teknolojik topraksız tarım yapılan, yeşil üretimi benimseyen, jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi projesi olacaktır.

01.01.2016 Referans

Ağrı-Diyadin

Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin kurucu kurum ve kuruluşları; Ağrı Valiliği İl Özel İdaresi ile Doğubeyazıt Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Diyadin Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB Projesi ile sıcaklık değerlerinin -35 derecelere düştüğü bölgede yıllık 30 bin ton sebze üretimi, çoğunluğu kadınlardan olmak üzere 1.500 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Yatırım tutarı, güncel fiyatlarla 1,25 milyar TL olarak hesaplanan projenin, Ağrı ilinin bitkisel üretim hasılasını %50 oranında artıracağı, ülke ekonomimize yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacağı hesaplanmaktadır. Bu proje sayesinde bölgenin jeotermal enerji kaynaklarının tek merkezden kontrol edilerek bölgedeki seraların ısıtılması daha efektif şekilde sağlanacaktır. TDİOSB alanı içinde ayrıca faaliyet gösterecek işletme ve tesislerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak güneş enerji santrali (GES) ve rüzgar enerji santrali (RES) ile bölgede oluşacak tüm atıkların bertarafı için biyokütle enerji santrali de planlanmaktadır. Proje bu yönüyle tam entegre, hibrit sistemli bir yenilenebilir enerji sistemiyle modern ve ileri teknolojik topraksız tarım yapılan, yeşil üretimi benimseyen, jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi projesi olacaktır.

01.01.2008 Referans

Denizli-Sarayköy

Ülkemizin ilk jeotermal kaynaklı tarım-sanayi kümelenme projesi olan Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'nin kurucu kurum ve kuruluşları; Denizli Valiliği YİKOB, Denizli Ticaret Odası ve Denizli Ticaret Borsası’dır. Bakanlığımız bütçesinden güncel fiyatlarla 50 milyon TL altyapı kredisi kullandırılan Sarayköy Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'de, yıllık 20 bin ton sebze üretimi, çoğunluğu kadınlardan olmak üzere 1.000 kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir.