TOGG

Açıklama

Türkiye’yi elektrifikasyon, bağlantılılık ve otonomi teknolojileri ile şekillenen mobilite alanında, küresel bir teknoloji ve üretim üssü haline getirecek en önemli adım olan yerli otomobil markamız olan Togg’un hayata geçirilmesi ve etrafında yeni e-mobilite endüstrisinin inşa edilmesi projesidir. Türkiye yaklaşık 2 milyonluk üretim kapasitesi ile Avrupa’nın dördüncü büyük otomotiv üreticisi konumundadır. Üretimin önemli bir kısmını ise ihraç edebilmektedir. Ancak, önümüzdeki dönemde otomotiv sektöründe önemli bir kırılma yaşanması; geleneksel araçların yerini elektrikli ve otonom araçların alması beklenmektedir. Bu nedenle, küresel tedarik zincirleri yeniden şekillenecektir. Ülkemizin bu dönüşüm fırsat olarak değerlendirebilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası hazırlanmıştır. Bu yol haritası ile kara, deniz, demir ve hava yolu araçlarını ve teknolojilerinde bütüncül bir ilerleme hedeflenmiştir. Özellikle elektirifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile sayılan tüm alanlarda küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi öngörülmüştür. Bu hedefler doğrultusunda, Togg projesi hayata geçirilmiştir.

Vizyon

Togg projesi ile birlikte, geleneksel otomotiv sektöründe dünyada önemli bir üretim merkezi konumunda olan Türkiye’nin, yeni gelişen e-mobilite alanında çok daha güçlü bir konuma sahip olması amaçlanmaktadır. Elektrikli ve otonom araba, elektrikli tren ve uçak otomobiller segmentlerinde küresel markalara sahip olunması hedeflenmektedir. Üretim kapasitesi itibarıyla da Türkiye, Avrupa’nın en büyük üretim üssü konumuna ulaşacaktır.

MEDYA

14.09.2022 Referans

Kış testleri için Arjantin’e yolculuk

06.08.2022 Referans

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı

01.07.2022 Referans

Şarj ağı işletmeci lisansı alındı

18.12.2021 Referans

Togg'un yeni logosu tanıtıldı

08.05.2021 Referans

Togg Europe GmbH adıyla şirket kurmak için başvurusunu yaptı

18.01.2021 Referans

Tesisin üstyapı çalışmaları başladı

18.07.2020 Referans

Tasarım ve Üretim Tesisleri'nin inşaatına başlama töreni

12.04.2020 Referans

Togg otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edildi.

02.03.2020 Referans

ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı

27.12.2019 Referans

Togg'un üretileceği il belli oldu

01.09.2018 Referans

Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

25.06.2018 Referans

TOGG ile mobilitede dünya markası oluyoruz

Bir otomobilden çok daha fazlasını sunan yerli otomobil markamız Togg küresel bir marka haline gelecektir. Togg’un etrafında gelişecek yerli tedarikçileri ile birlikte, ülkemizde uluslararası pazarlarda söz sahibi yeni bir endüstri de oluşacaktır. Togg projesi ile birlikte, geleneksel otomotiv sektöründe dünyada önemli bir üretim merkezi konumunda olan Türkiye’nin, yeni gelişen e-mobilite alanında çok daha güçlü bir konuma sahip olması amaçlanmaktadır. Elektrikli ve otonom araba, elektrikli tren ve uçak otomobiller segmentlerinde küresel markalara sahip olunması hedeflenmektedir. Üretim kapasitesi itibarıyla da Türkiye, Avrupa’nın en büyük üretim üssü konumuna ulaşacaktır. Türkiye yaklaşık 2 milyonluk üretim kapasitesi ile Avrupa’nın dördüncü büyük otomotiv üreticisi konumundadır. Üretimin önemli bir kısmını ise ihraç edebilmektedir. Ancak, önümüzdeki dönemde otomotiv sektöründe önemli bir kırılma yaşanması; geleneksel araçların yerini elektrikli ve otonom araçların alması beklenmektedir. Bu nedenle küresel tedarik zincirleri yeniden şekillenecektir. Ülkemizin bu dönüşümü fırsat olarak değerlendirebilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası hazırlanmıştır. Bu yol haritası ile kara, deniz, demir ve hava yolu araçlarını ve teknolojilerinde bütüncül bir ilerleme hedeflenmiştir. Özellikle elektirifikasyon ve otonomi teknolojilerinde elde edilecek yetkinlikler ile sayılan tüm alanlarda küresel düzeyde rekabetçi konuma gelinmesi öngörülmüştür. Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin Otomobili Togg projesi hayata geçirilmiştir. 2018 yılında ilk adımları atılan projede üretim noktasına gelinmiştir. Togg’un sahip olduğu ve gelecekte de geliştireceği teknolojik yetkinlikleri ile küresel bir elektrikli araç markası olacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin sadece Togg ile değil, diğer küresel üreticilerin yatırımları ile de elektrikli araçlar için bir üretim üssü haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, elektrikli araçlar için önemli proje bazlı teşvikler sağlanmaktadır. Bu sayede, halihazırda ülkemizde geleneksel araç üretimi yapan tüm firmaların ve yeni küresel oyuncuların elektrikli araç üretimine yönelik yatırım yapacakları öngörülmektedir. Elektrikli araçların yanında, mobilitede önemli üretim konularından birini de batarya teşkil etmektedir. Araçların maliyetleri içindeki oranı ve gelecekte oluşacak yüksek talep ile stratejik bir ürün olan batarya konusunda da ülkemizin bölgesinde ana üretim üssü olması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, tıpkı elektrikli araçlarda olduğu gibi batarya yatırımlarına da önemli teşvikler sunulmaktadır. Halihazırda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan teşvikler ile başlatılan batarya yatırımları bulunmaktadır. Türkiye’nin insansız hava araçlarında olduğu gibi geleceğin teknolojilerine yatırım yapması gerekmektedir. Bu şekilde, dünya ile rekabetçi hatta onlardan çok daha ileri ürünler ortaya koyma imkanına kavuşulabilecektir. Bu imkanın oluşacağı konulardan birini de uçak araçlar teşkil etmektedir. Gelecekte yayınlaşması kaçınılmaz olarak görülen uçan araçlara yönelik projelere destek sağlanmaya başlanmıştır. Türkiye bu alanda öncü ülkelerden biri olacaktır.

25.06.2018 Referans

TOGG resmi olarak kuruldu