Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu

Açıklama

Proje kapsamında bir Türk vatandaşı gerekli eğitimlerden sonra bilimsel görevleri gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) gönderilecektir. Bu kapsamda UUİ’de gerçekleştirilecek bilim misyonuna ait deneyler belirlenerek ilgili malzeme ve ekipmanlar hazırlanacaktır. 15/12/2021 tarihi itibarıyla TÜBİTAK UZAY proje yürütücüsü olarak belirlenmiştir. Proje gereklilikleri açısından kritik adımlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TUA görüşü ve onayı ile atılmaktadır. Türk Uzay Yolcusunun UUİ’ye götürülmesi 2023’ün son çeyreğinde planlanmaktadır.

Vizyon

Milli Uzay Programı kapsamında açıklanan hedef doğrultusunda projenin vizyonu, bir Türk vatandaşının uluslararası iş birliği ile uzaya erişimini ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer almasını sağlayarak; Uzayda yapılabilecek araştırmalar konusunda Türk bilim insanlarına fırsat sağlamak, Türkiye’nin uzay alanında görünürlüğünü artırmak, genç nesilleri uzay alanında çalışmaya teşvik etmek, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi arttırmak, Uzay biyolojisi ve Uzay'da kapalı ekosistemler konusunda bilgi birikimi sağlamaktır.

MEDYA

01.11.2022 Referans

Astronot adaylarının belirlenmesi.

01.11.2022 Referans

Bilim Misyonu için deneylerin belirlenmesi.

04.07.2022 Referans

Bilim Misyonu Çağrısı başvuru son günü.

04.07.2022 Referans

Bilim Misyonu önerilerinin değerlendirilmesi başlangıcı.

01.07.2022 Referans

Astronot adaylığı başvuruların değerlendirilmesi başlangıcı.

30.06.2022 Referans

Astronot adaylığı için başvuruların son günü.

09.06.2022 Referans

Bilim Misyonu Çağrısı başlangıcı.

23.05.2022 Referans

Astronot adaylığı için başvuruların başlaması.

15.12.2021 Referans

TABM’in TÜBİTAK 1007 programı kapsamında TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülmesi için TUA & TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanması.