TURKOVAC Aşısı

Açıklama

2020 yılında başlayan ve etkisi halen devam etmekte olan COVID-19 pandemisi tüm dünyada büyük can kayıplarına ve maddi kayıplara yol açmıştır; fakat diğer taraftan pandemi, küresel ölçekte devletler için güçlü sağlık ekosistemlerine ve altyapılarına sahip olmanın, aşı, ilaç ve tanı kitlerine yönelik çalışmaların etki, tesir ve faydalarını gözler önüne sermiş, sağlık alanında yerlileşmenin önemine yönelik farkındalığı arttırmıştır. Ülkemiz güçlü sağlık altyapısı ve nitelikli personel gücü sayesinde süreci başarıyla yönetmiştir. Salgınla mücadele kapsamında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, bünyesindeki insan gücü ve teknik imkânlar ile etkin bir refleks göstererek pandeminin başından itibaren mücadeleye katkı sunmaya çalışmıştır. Yerli aşı çalışmaları kapsamında 2020 yılı itibariyle TÜSEB tarafından desteklenmeye başlayan 7 adet COVID-19 aşı projesine yönelik çalışmalar 2021 ve 2022 yılında da devam etmiştir. Faz-1 ve Faz-2 süreçleri bilimsel ve mali olarak TÜSEB tarafından desteklenen, Faz-3 süreci ve seri üretim hazırlıkları tamamen TÜSEB tarafından yürütülen ilk yerli aşımız TURKOVAC 2021 yılının Aralık ayı içinde Acil Kullanım Onayı (AKO) almıştır. Böylece Türkiye, COVID-19 aşısını üreten 9 ülkeden biri olmuştur. 28 il ve 41 merkezde yürütülen TURKOVAC Faz-3 Klinik Çalışması Türkiye’de şu ana kadar yapılmış en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışması olmuş ve bu anlamda bir ilke imza atılmıştır. Halihazırda bütün fikri mülkiyet hakları TÜSEB’e ait olan yerli inaktif COVID-19 aşımız TURKOVAC’ın marka tescili 2021/091455 tescil numarası ile 22/06/2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Vizyon

Fikri ve sınai hakları Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olmak üzere, yerli COVID-19 aşısı geliştirilmesi ve tüm insanlığın hizmetine sunulması amaçlanmıştır.

MEDYA

23.12.2021 Referans

Ankara Halk Sağlığı Merkezilerine ait depolara ilk sevkiyatın gerçekleştirilmesi.

22.12.2021 Referans

Ankara Acil Kullanım Onayı alınması.

22.06.2021 Referans

41 farklı hastane ve 28 İl Faz 3 çalışmalarının başlatılması.

10.02.2021 Referans

Kayseri Faz 2 çalışmasına ilk gönüllünün dahil edilmesi.

05.11.2020 Referans

Kayseri Faz 1 kapsamında ilk gönüllünün çalışmaya dahil edilmesi.