Vicdan Sesi Projeleri

Açıklama

İnsanlığın zaruri ihtiyacı olan sağlık hizmetine modern şartlarda erişebilmesi, tam teçhizatlı eğitim olanaklarından faydalanabilmesi, ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sağlayan projelerle global barışa katkı sağlıyoruz.

Vizyon

Sosyal adaletten sağlığa, eğitimden çalışma hayatına dünya toplumlarının eşit şartlar altında olmasını hedefliyoruz.

MEDYA

01.01.2018 Referans

Filistin Kudüs Kız Yurdu Yapım İşi (Tenzile Erdoğan Kız Yurdu)

Kudüs Üniversitesi Kız Yurdu Yapım Projesi 5’er katlı 2 binadan oluşmaktadır. 400 öğrenciye hizmet vermesi öngörülen, 11.470 metrekarelik projede 66 daireye ek olarak kütüphane, kafeterya, rekreasyon alanları, çamaşırhane ve ders çalışma salonları bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfı tarafından işletilecek olan kız yurdu ile diğer şehirlerden gelecek öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi amaçlanmıştır. Proje neticesinde, kız öğrencilerin barınma sorunları çözülerek eğitim eşitsizliklerinin azaltılması ve toplum hayatına katılım sağlamaları hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfına devredilen yurt binaları hem ülkemizin görünürlüğünü arttıracak hem de ihtiyaç sahibi kız öğrenciler vasıtasıyla toplumun her kesimiyle etkileşim halinde bulunulmasını sağlayacaktır. İşgal koşullarında eğitimin zorlukla sürdüğü Filistin’de Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistinlilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlayacak olan 400 öğrenci kapasiteli Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu Maarif Vakfı tarafından işletilecektir. 2022 yılında tamamlanan ve iki bloktan oluşan Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu, müstakbel Filistin Devleti’nin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı eğitimli kadroların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Yurdun hizmet vermeye başlaması ile barınma açığı nedeniyle Üniversiteye kayıt yaptıramayan kız öğrencilerin modern ve güvenli bir yapıda eğitimlerini tamamlamalarına büyük katkı sağlaması hedeflenmektedir.

01.01.2017 Referans

Prof Dr. Aziz Sancar Tanı Ve Tedavi Merkezi

Kurulan merkez, başta Gagauz Yeri ve Moldova’nın güney bölgesinde yaşayanlar olmak üzere komşu ülkelere de hizmet etmektedir. Sağlık sektörüne önemli bir katkı sağlayan merkezden yılda yaklaşık 40.000 kişi yararlanmaktadır. Tanı ve Tedavi Merkezi’ne, Gagauz Yeri Yürütme Komitesi Kararı ve Moldova Sağlık Bakanlığının onayı ile ünlü Türk bilim insanı Sayın Prof. Dr. Aziz SANCAR’ın ismi verilmiştir. Merkez Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından hizmete açılmıştır. Başta Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde yaşayanlar olmak üzere Moldova halkının faydalanması ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde sağlık sektörüne katkıda bulunmak maksadı ile yeni bir Tanı ve Tedavi Merkezi inşa edilmesi ve modern cihazlarla donatılması hedeflenmiştir.

01.01.2016 Referans

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi İnşaası

Söz konusu hastanenin inşası ve donanımı, Başbakan sıfatıyla 2013 yılı Nisan ayında Kırgız Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından talimatlandırılmıştır. Yaklaşık 12.000 metrekare kapalı alanda hizmet veren hastanede; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji branşlarında ileri teşhis ve tedavi hizmetleri verilecektir. 72 yatak kapasiteli hastanede laboratuvarlar, 2 ameliyathane, 3 yoğun bakım, anjiyo ve görüntüleme bölümleri bulunmaktadır. Ülkemiz ile Kırgız Cumhuriyeti arasında sağlık ve tıp alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve ülkemizin bu alanlardaki birikim ve tecrübelerinin Kırgızistan’a aktarılması amaçlanmaktadır.

01.01.2015 Referans

Orejon Köyü İlkokulu İnşası Ve Donanımı

Proje, Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirilen Kolombiya barış sürecine ülkemizin somut bir katkısıdır. Ülkemizin barışa olan global katkısının bir somut kanıtı ve Kolombiya-Türkiye dostluğunun bir işareti olarak proje hayata geçirilmiştir.

01.01.2015 Referans

Nijer-Türkiye Dostluk Okulu

Nijer-Türkiye Dostluk Okulu Başkent Niamey’de 40 dönümlük bir arazi üzerine TİKA tarafından 2017 yılında tamamlanmıştır. Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde hizmet veren okulda; 60 derslik, 20 laboratuvar, 600 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, spor alanları ve mescit bulunmaktadır. İlk ve ortaöğretim üzerine faaliyetlerini 5 yıldır sürdürmektedir. Nijer-Türkiye Dostluk Okulunda 15 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim yılı açılış töreni ile Türkiye Maarif Vakfı tarafından eğitim verilmeye başlanmıştır. Proje neticesinde ülkenin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve eğitime ulaşımı zor olan ailelerin ve çocukların faydalanması hedeflenmiştir.

01.01.2014 Referans

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi

Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi TİKA tarafından inşası 2017 yılında, tefrişatı ise Nisan 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Doğuma bağlı kadın hastalıklarının ve bebek ölümlerinin çok fazla görüldüğü Nijer’de; TİKA tarafından yapımı ve donanımı sağlanan, Sağlık Bakanlığı personeli bilgi ve tecrübesi ile faaliyet gösteren hastane özellikle anne-çocuk sağlığı konusunda ülkenin en iyisi konumundadır. Nijer Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen 5.840 metrekarelik arazide 2535 metrekarelik oturum alanı üzerine inşa edilmiş olan 44 yataklı Hastanenin toplam kapalı alanı 5070 metrekaredir. Son teknolojiyle donatılan hastane içerisinde; 20 hasta odası, 6 adet poliklinik, 2 adet ameliyathane, 1 adet doğumhane, 1 adet röntgen odası, 1 adet bebek yoğun bakım ünitesi, 1 adet hasta bakım ünitesi, 1 adet morg, 1 adet eczane ve 1 adet mescit yer almaktadır. Açılışından günümüze 4.000’in üzerinde bebek hastanede dünyaya gelmiştir. 50 yatak kapasiteli ve 2 tam donanımlı ameliyathanesi olan hastane, ülkenin en iyi sağlık kurumlarından biridir. 50.000 kişiye bir doktorun düştüğü, doğumların %85'inde sağlık çalışanlarından yardım alınmadığı ve her 100.000 doğumda 920 anne ölümünün vuku bulduğu Nijer'de, söz konusu hastanenin sağladığı sağlık hizmetlerinin etkisinin önemli ölçüde hissedilmektedir.

01.01.2013 Referans

Kırgız-Türk Dostluk Meslek Lisesi İnşaası

2012 yılı Kasım ayında faaliyete başlayan okulda spor salonu, yemekhane, konferans salonu, voleybol ve basketbol sahaları ile yürüyüş yolları da mevcuttur. 850 öğrenci kapasiteli söz konusu okulda hâlihazırda iki vardiyalı olmak üzere 1.700 öğrenci eğitim almaktadır. İnşaatın tamamlanmasının ardından Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Okulun elektrik, elektronik, tekstil, mekanik ve ahşap işleri atölyelerinde mesleklerini pratik edinen öğrenciler ile Kırgızistan’da imalat sanayinde ihtiyaç duyulan kalifiye eleman ihtiyacını karşılayarak, Kırgızistan’ın ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirmek amaçlanmaktadır.

01.01.2013 Referans

Bilge Tonyukuk Karayolunun İnşaası

Söz konusu yolun yapımı, Başbakan sıfatıyla 2013 yılı Nisan ayında Moğolistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret esnasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından talimatlandırılmıştır ve 2014 yılında tamamlanmıştır. Proje ile zorlu iklim koşulları nedeniyle her zaman gidilmesi mümkün olmayan anıtlara 12 ay boyunca kolay ve güvenli ulaşım sağlanması ve bu vesile ile bir yandan tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkılıp, diğer yandan Moğolistan turizm sektörünün geliştirilmesine katkı verilmesi amaçlanmıştır.

01.01.2011 Referans

Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi

34.800 metrekare kapalı alanı, 2 kat bodrumla birlikte toplam altı katlı ve 150 yatak kapasiteli hastanenin inşa çalışmaları 2015 yılında tamamlanmıştır. Projede, bazı değişikliklerle birlikte Cizre Devlet Hastanesi örneği uygulanmıştır. Toplantı salonları ve idari odaları ile Filistin ve Gazze şeridinin en büyük hastanesidir. 2007 yılından beri İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle tüm altyapıların felce uğradığı Gazze Şeridi’nde, özellikle sağlık alanında büyük ihtiyaç hissedilen tam teşekkül bir sağlık kuruluşunun ihtiyaca cevap vermesi için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşa edilen, Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi; hastane ve bilimsel araştırma için gerekli tüm unsurları içeren ve tüm hastalıkları tedavi edebilen bir Üniversite Hastanesi olarak tasarlanmıştır. 2012 yılında inşaatına başlanan hastane 2017 yılında tamamlanmış, İsrail ablukası nedeniyle de 2019 yılında donanımı tamamlanmış ve 2021 yılında pandemi döneminde faaliyete geçmiştir.

01.01.2010 Referans

Nyala Sudan-Türkiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Yıllık 120.000 hastaya hizmet sunan 150 yatak kapasiteli hastanenin inşaat ve tıbbi donanımı ülkemizce gerçekleştirilmiştir. Organ nakli dışında en ileri seviyedeki beyin cerrahi ve diğer ameliyatlar başarı ile yapılmaktadır. Uzmanlık gerektiren ameliyatlardan, evde bakım hizmetlerine, sünnet organizasyonlarından, VİP hasta hizmetine, kadın doğumdan, çocuk yoğun bakım servisine kadar birçok alanda hizmet verilen hastanede en önemli hedef Sudan tarafının kendi imkân ve altyapısı ile aynı kalitede hizmet verecek bir uzman kadro oluşturması ve hastanenin Sudan makamlarına devredilmesidir. Sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu ülkenin sağlık altyapısı geliştirilmesi hedeflenerek, insanların daha iyi şartlarda yaşamaları için gereken altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hastanenin yapımına 2010 yılında başlanmıştır. Hastanenin inşaat ve tıbbi donanım kısmı 2012 yılında tamamlanmıştır. Hastanenin işletmeye alınması için ihtiyaç duyulan ilaç ve sarf malzemelerinin alımı da Sağlık Bakanlığının oluşturduğu listeler esas alınarak 2014 yılı itibarıyla TİKA tarafından yapılmış ve hastane yetkililerine teslim edilmiştir. Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014 Şubat ayında hasta kabul etmeye başlamıştır. Nyala Sudan-Türkiye EAH yaklaşık 11.000 metrekare kapalı alana sahiptir. Hastane 16 poliklinik ve 150 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Proje ile bölgede tedavisi mümkün olmayan hastaların tedavilerinin yerinde yapılması, Sudan halkına sürdürülebilir, güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulması ve Sudan sağlık sistemine yetişmiş insan gücü kazandırılması sağlanmıştır. Proje neticesinde, halk temel sağlık hizmetlerinin yanında uzmanlık gerektiren birçok alanda da sağlık sorunlarına çözüm getirecek bir merkeze kavuşmuştur. Hastane sadece bölge halkına değil, hem Darfur dışındaki bölgelerden gelen hem de komşu ülkelerden gelen birçok hastaya da hizmet sunmaktadır. Proje ayrıca Sudan'da, Güney Sudan'ın bağımsızlığı sonrası en büyük iç sorunu olarak ortaya çıkan Darfur Sorununun bölgede sebep olduğu iç çatışmalar ve insani krizler neticesinde yorgun düşen halkın toparlanmasına ve bu vesile ile barışa katkı sağlamasına destek olmuştur. Söz konusu hastanenin işletilmeye açılması amacıyla ülkemiz Sağlık Bakanlığı ve Sudan Sağlık Bakanlığı arasında 05.06.2013 tarihinde imzalanan "Hastane İşletme ve Devir Protokolü” ile hastanenin beş yıl süre ile taraflarca müştereken işletilmesine karar verilmiştir. Protokol en son 2023 yılına kadar uzatılmıştır. Hastanenin çok sayıda hasta tarafından ziyaret edilmesi bölgeye canlılık getirmiş ve hastane çevresinde birçok iş yeri açılmıştır. Hastane halk sağlığı konusunda da bölge halkına destek olmaktadır. Anne ve bebek ölüm oranlarının azaltılmasını sağlamak için eğitim programları gerçekleştirmektedir. Hastane iki ülke Sağlık Bakanlıkları tarafından ortak yönetilmeye devam etmektedir.