Vizyon Kulübü

Açıklama

Vizyon Kulübü, gençlerin katılımına yardımcı olmak için bir araç olarak yaygın eğitimin ve akran eğitiminin rolünü kabul eder ve akran eğitimlerinin uygulanması için gerekli kaynakların sağlanması, iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi yoluyla gençlerin katılımına katkı sağlar. Vizyon Kulübü 2022 yılı itibariyle faaliyetlerine başlamış ve 81 ilde çalışmalarına devam etmektedir. Vizyon Kulübü düzenlenen eğitici eğitimine katılan eğitmenler tarafından kurulmaktadır. Bu kapsamda eğitmenlik ve sunum becerilerinin geliştirilmesi, uluslararası çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olunması, proje yönetimi konusunda gelişim gösterilmesi adına “Eğitici Eğitimleri” gerçekleşmektedir. Bugüne kadar gerçekleşen 4 farklı “Eğitici Eğitimi” ile 376 genç eğitmen yetiştirilmiş ve “Vizyon Kulübü Eğitici Eğitimi” alan gençler kendi illerinde eğitimler ve atölyeler düzenleyerek çalışmalarına devam etmektedir.

Vizyon

Vizyon Kulübünde eğitici eğitimin ardından gerçekleştirilecek eğitimler Uluslararası Çalışmalar ve Kariyer Çalışmaları modülü olmak üzere iki modülden oluşmaktadır. Vizyon Kulübü Uluslararası Çalışmalar Modülü: Proje Döngüsü Yönetimi, Gençler için Burslar Atölyesi, Erasmus Bilgilendirme Atölyesi, Stratejik Ortaklık Geliştirme Atölyesi, Öğrenmeyi Öğrenme, Dijital Araçlar Eğitimi, Presenter Konuşma Kulübü, İlham Zirveleri olmak üzere gençlerin uluslararası gençlik çalışmaları ve fırsatları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri atölyelerden oluşmaktadır. Vizyon Kulübü, Kariyer Çalışmaları Modülü ile gençlerin kişisel gelişimini desteklemeye fırsat tanır. Çerçevesi belirlenmiş atölyeleriyle gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasına olanak sağlar. Kariyer Çalışmaları Modülü ise Kariyer Planlama Atölyesi, CV, Motivasyon Mektubu Yazma Becerisi ve Etkili Linkedin Kullanımı Atölyesi, Mülakat Teknikleri Atölyesi, İş ve Staj İmkanları Atölyesi, Geleceğin Meslekleri ve Becerileri Atölyesi, Tasarım Odaklı Düşünme ve İnovasyon Atölyesi, olmak üzere gençlerin kişisel gelişimini destekleyecek ve profesyonel hayata hazırlanmalarına yardımcı olacak atölyelerden oluşmaktadır. Vizyon Kulübü, Gençlik Merkezlerinde uluslararası çalışmaların tanıtılması ve uygulanması, gençler için küresel fırsatların yerel düzeyde erişilebilir olması, gençlerin ilgisini sivil toplum çalışmalarına çekmek ve 21. Yüzyıl yetkinliklerini kazanmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüten kulüplerdir. Vizyon Kulübü, “Gençlerin Bütçesi Gençlerde” anket sonuçları temel alınarak gençlerin hayatında pozitif etki yaratacak şekilde oluşturulmuştur. Eğitimlerin ve atölyelerin hazırlanışı esnasında gençlerin fikirleri alınarak oluşturulan Vizyon Kulübü, bütün süreçlerinde gençlik katılımını önceler.

14.08.2022 Referans

Vizyon Kulübü Kariyer Çalışmaları Modülü Eğitici Eğitimi

27.03.2022 Referans

Vizyon Kulübü Uluslararası Çalışmalar Modülü Eğitici Eğitimi

27.03.2022 Referans

Vizyon Kulübü Kariyer Çalışmaları Modülü Eğitici Eğitimi

06.02.2022 Referans

Vizyon Kulübü Uluslararası Çalışmalar Modülü Eğitici Eğitimi