Yaşayan Kültür Miras İşletmeler Destek Programı

Açıklama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında hayata geçirilen proje kapsamında üretime yönelik faaliyette bulunan geleneksel sanatları ve meslekleri icra eden işletmelere hibe desteği verilmektedir.

Vizyon

Proje; kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, mesleğin değerlerini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını, desteklenmelerini ve geleneksel birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

24.06.2022 Referans

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, üretime yönelik faaliyette bulunan geleneksel sanatları ve meslekleri icra eden işletmelere; “kuruluş”, “işletme ve yetiştirme”, “makine ve teçhizat” ve “tanıtım ve pazarlama” olmak üzere 4 destek alanında toplamda 250.000 TL’lik hibe desteği verilmektedir. Her yıl, yılda iki kez başvuru toplayarak destek verilecek işletmelerin seçilmesi yoluyla toplamda üç yıl sürecek şekilde planlanan projenin ilk ilanı 2022 Haziran ayında verilmiştir. Projeye iki aylık bir ön başvuru süresinde 805 ön başvuru alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme neticesinde 602 işletmenin ön başvurusu kabul edilerek, asıl destek başvurusunu tamamlamak üzere KOSGEB’e bildirilmiştir.