Yeniden Asya Girişimi

Açıklama

Türkiye’nin etkileşiminin kaçınılmaz olduğu bu coğrafya ile karşılıklı ulusal menfaatlerin yanı sıra bölgesel ve küresel barış, güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak daha güçlü bağlar geliştirilmesi suretiyle, ülkenin bölgesel ve küresel ağırlığının artırılması Yeniden Asya Girişiminin geniş ölçekli hedefidir. Ekonomik yükselişi karşısında ülkemizin Asya’yla bağlarının “Türkiye Yüzyılı” vizyonu temelinde daha ileri götürülmesi de ana hedeflerimiz arasındadır. Bu çerçevede, öncelikle, Asya ülkeleriyle ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, siyasi diyaloğun ilerletilmesi ve ilişkilerin halkları birbirine bağlayacak eğitim, bilim ve kültür projeleriyle pekiştirilmesi öngörülmektedir. Girişim, ağırlığı giderek artan bölgesel kuruluş ve forumlarla daha dinamik angajman hedefini de içermektedir.

Vizyon

Türkiye’nin Asya’daki dönüşüme kendi tecrübe ve dinamizmini katarak bölgesel istikrar ve ortak refaha katkıda bulunması; Türkiye’nin bölgede güvenilir bir ekonomik ortak olduğunu göstermesi; ayrıca Türkiye’nin Asya’daki bölgesel ve uluslararası teşkilatlarla ilişkilerini güçlendirerek ülkemizin yükselen bölgesel güç konumunun pekiştirilmesi de hedeflenmektedir.

MEDYA

05.08.2019 Referans

Yeniden Asya Girişimi

Girişimin, kıtanın gerçeklerine uygun, gelişmelere göre uyarlanabilen kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler vasıtasıyla, Asya ülkeleriyle ortak hedefler ve karşılıklı yarar temelinde hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Girişim kapsamındaki ülkeler bakımından 2021-2023 döneminde öncelikli olarak gerçekleştirilmesinde yarar görülen faaliyetleri içeren yaklaşık 1000’i aşkın somut eylem unsuru belirlenmiştir. Yeniden Asya Girişimi Batı Asya, Doğu Asya, Okyanusya, Güney Doğu Asya, Güney Asya, Orta Asya ve Kafkasya’daki 30 ülkeyi kapsamaktadır. Yeniden Asya Girişimi kurum ve kuruluşların, özel sektörün, akademik çevrelerin ve sivil toplumun dahil olduğu çok paydaşlı bir danışma ve eşgüdüm süreci temelinde hayata geçirilmektedir. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Girişimin genel eş güdümünden sorumlu olmak üzere Yeniden Asya Koordinatörü görevlendirilmiştir. Uygulamanın takibi Dışişleri Bakanlığının eş güdümünde ilgili kurum ve kuruluşların temsil edildiği mekanizmalar vasıtasıyla yapılmaktadır. Yeniden Asya Girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip ve talimatlarıyla Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından 2019’da ilan edilmiştir. Türkiye’nin Asya ülkeleriyle uzun geçmişe dayalı ilişkilerinin yeniden ve geleceğe dönük bir bakış açısıyla gözden geçirilmesine yöneliktir. Uzun erimli bir projedir. Zamanlaması küresel ve Asya kıtasındaki bölgesel gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’nin güçlenen jeopolitik konumu ve artan iş birliği kapasitesiyle bağlantılıdır.