Yerli Ve Milli Pasaport Üretimi

Açıklama

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge ekibi marifetiyle öncelikle dünyada kullanılmakta olan pasaportlar incelenerek mevcut güvenlik özellikleri ve yeni trendler belirlenmiş, ardından ICAO standartlarını da kapsayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni pasaportu benzerlerinden çok daha üstün özelliklerde tasarlanmıştır. Deneme üretimleri başarıyla sonuçlandırılarak uluslararası akredite laboratuvarlarında test edildikten sonra seri üretimine başlanmıştır.

Vizyon

Darphane’de, yerli imkanlarla, güvenlikli bir pasaportun üretilip vatandaşların istifadesine sunulması ile bu alanda yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması; geliştirilen pasaport üretim kabiliyetinin bilahare dost ve müttefik ülkelerin pasaportlarının da Darphane’de üretilmesinde kullanılması bu projenin vizyonudur. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının Darphane’de üretilmesi süreci başarıyla devam etmekte, dost ülke pasaportlarının Darphane’de üretilmesi için de ülkelerin ilgili kurumlarıyla müzakereler sürmektedir.

MEDYA

25.08.2022 Referans

Pasaportların seri üretimine başlanması

01.08.2022 Referans

Üretilen pasaportların kişiselleştirme denemelerinin tamamlanması

01.07.2022 Referans

Üretilen pasaportların akredite laboratuvarlarda testlerinin tamamlanması

01.05.2022 Referans

Pasaport deneme üretiminin tamamlanması

01.12.2021 Referans

Pasaport tasarım çalışmalarının tamamlanması

01.02.2020 Referans

Yerli ve milli pasaport Ar-Ge çalışmalarının başlatılması